Verkeerslichten Kruithuisweg

40.000 auto's dagelijks op N470 Kruithuisweg

40.000 auto's dagelijks op N470 Kruithuisweg

De Kruithuisweg is de verbindingsweg tussen de A4 en A13 en de hoofdontsluiting voor de Campus. De weg is zeer druk. Dagelijks rijden er 40.000 auto’s. Over een afstand van 5 km staan 7 verkeerslichten en 1 bruglicht.

Samenwerkingsverband

Op initiatief van de onderzoeksschool TRAIL is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland, TU, TNO en gemeente Delft opgericht. Dit samenwerkingsverband heeft in het kader van het ATMO-project (Advanced Traffic Monitoring) de Kruithuisweg omgebouwd tot een onderzoeks- en testlocatie voor verkeerslichten.

Agentregeling

Nieuwe regelalgoritmes kunnen in een simulatie van de Kruithuisweg én op straat getest worden. De nieuwe zogenaamde Multi-Agent Look-Ahead Traffic-Adaptive Control regeling is hier voor het eerst toegepast. Deze regeling draait nog steeds en heeft weggebruikers een reistijdwinst van 19% opgeleverd.

Mogelijkheid

Wie een nieuw type verkeersregeling wil testen kan dus terecht op de Kruithuisweg.

Deel deze pagina

Meer informatie

ATMO rapport

Contact:
Provincie Zuid-Holland
De heer B.J. Feddes
e-mail: bj.feddes@pzh.nl
telefoon: +31 - (0)70 44 16 353

Gemeente Delft
De heer Ton van Grinsven
e-mail: tvgrinsven@delft.nl