Flood Proof Holland

Delftse proeftuin voor tijdelijke waterkeringen

Delftse proeftuin voor tijdelijke waterkeringen

Net ten zuiden van de campus van TU Delft, vlak langs de A13, ligt de unieke proeftuin Flood Proof Holland; een ringdijk met zes aparte bassins. In deze bassins testen en demonstreren ondernemers in samenwerking met studenten en van de TU Delft innovatieve tijdelijke waterkeringen.

Alternatieve producten

Met dit unieke test- en demonstratieterrein krijgen ondernemers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen de gelegenheid innovatieve overstromingsmaatregelen te testen en te demonstreren. Op het proefterrein wordt gewerkt met meerdere en verschillende startups en MKB'ers zoals: BoxBarrier®, Tube Barrier, Green Soil Bag, SLAMdam, Hillblock en de Vlotterkering.

Internationaal

Innovatieve waterkeringen hebben internationaal, zowel vanuit ontwikkelings- als economisch perspectief, veel potentie en impact. De polder is alleen al in 2017 bezocht door meer dan 15 internationale delegaties, uit onder andere Brazilië, Thailand, Sri Lanka en Roemenië en door verschillende filmploegen, waaronder Nederland (NOS, RTLNieuws, Canada (Discovery Channel), Vietnam en Engeland (BBC). In navolging van de polder hebben enkele ondernemers al diverse producten verkocht, waaronder 200 box barriers en de Green Soil Bag voor een project van Cordaid in Bangladesh. Daarnaast hebben ondernemers zoals Hillblock en SLAMdam ook veel contacten opgebouwd in Europa.

De proeftuin is gerealiseerd binnen het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) en gefinancierd door EFRO, Kansen voor West.

Proefpolder

De proefpolder Flood Proof Holland maakt het mogelijk waterkerende concepten in natuurlijke omstandigheden te beproeven. De nieuwe inventieve toepassingen bieden een oplossing voor tijdelijk hoog water. De innovatieve waterkeringen zijn slim en efficiënt en kunnen in het geval van calamiteiten worden toegepast om overstromingen te voorkomen. Ze moeten een effectief alternatief bieden voor de ouderwetse zandzak.

Over VPdelta

VPdelta creëert naast Flood Proof Holland meer themagerichte proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb'ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.

Locatie

Deel deze pagina

Meer informatie

www.floodproofholland.nl

Contact:
Valorisatie Centrum TU Delft
Lindsey Schwidder
Project Manager Water
e-mail: l.s.schwidder@tudelft.nl
telefoonnummer: +031 – (0)6 16205229

Samenwerkingspartners

  • TUDelft
  • Gemeente Delft
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Valorisatieprogramma
  • BAM
  • GMB
  • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
  • Box Barrier
  • Flood Proof Holland
  • Europese Unie