Intelligent warmtenet

Gebouwen communiceren met elkaar via slim netwerk

Gebouwen communiceren met elkaar via slim netwerk

De TU Delft gaat de komende jaren de campus verduurzamen. Het intelligent maken van het warmtenet is een belangrijk onderdeel van deze metamorfose. Met het nieuwe warmtenet wordt geprobeerd “gebouwen en infrastructuur” goed met elkaar te laten communiceren via een slim netwerk, zodat vraag en aanbod van warmte op diverse temperatuurniveau ’s goed op elkaar aansluiten. Dit kan leiden tot een behoorlijke energiebesparing en tot vergroting van de duurzaamheid.

​Unieke kans voor volledige oplossing

Door de renovatie van de campus is dit een unieke kans om de TU Delft als proeftuin te laten fungeren voor een volledige warmtenetoplossing. Er wordt nagegaan hoe gebouwen het best gebruik kunnen maken van onderlinge restwarmte en hoe de warmte- en koudevoorziening in zijn geheel geoptimaliseerd kan worden.

​Afstemming tussen gebouwen via slim netwerk

Het probleem dat opgelost moet worden, is de voortdurende afstemming tussen de verschillende gebouwen enerzijds en de aanwezige en nog te realiseren bronnen (gasketels, WKO’s, WKK, geothermie) anderzijds via één bestaand warmtenet.

​Van hoge naar lage temperatuur

De behoefte aan zo’n intelligent warmtenet komt voort uit de voorgenomen transitie van een hogetemperatuurnetwerk naar een middentemperatuurnetwerk. Bij oudere warmte-installaties is er sprake van levering van warmte met een hoge temperatuur (tot 130 ⁰C). Bij nieuwere, duurzame installaties kan de verwarming op middentemperatuur plaatsvinden (80⁰C) . Deze systemen blijven enige tijd naast elkaar bestaan bij de TU Delft. Er wordt gekeken hoe je hiermee toch tot een optimale warmtevoorziening kan komen. Een warmtenet op middentemperatuur is geschikt voor duurzame bronnen. Voor een hogetemperatuurnet zijn fossiele brandstoffen nodig. Als deze transitie een succes wordt en het nieuwe, intelligente warmtenet goed werkt, dan biedt dat veel mogelijkheden voor toepassing bij andere gebouwencomplexen, bijvoorbeeld bij andere universiteiten of ziekenhuizen.

​Proeftuinen Intelligente Netten 

De TUDelft campus is één van de 12 proeftuinen van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van AgentschapNL. IPIN heeft als doel de introductie van intelligente netten in Nederland te versnellen.

Locatie

Deel deze pagina

Meer informatie

www.rvo.nl

Contact:
Imtech
De heer Jan van Beukering
Programmamanager
e-mail: jan.vanbeukering@imtech.com
telefoonnummer: +31- (0) 6 52 52 21 20

Samenwerkingspartners

  • Agentschap
  • TU Delft
  • Imtech
  • Deltares
  • Priva