De WaterStraat

Testlocatie voor de toekomstbestendige stad

Testlocatie voor de toekomstbestendige stad

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. En tijdens piekbuien in combinatie met de vele verharding, asfalt en tegels, kan de riolering de hoeveelheid water niet meer verwerken.

Hevige regenbuien of juist lange periodes van droogte en hitte – hoe ga je daarmee om in de stad?

Hoe kunnen straten en wijken extremere weersomstandigheden beter opvangen, ook in de toekomst? Actuele vraagstukken voor partijen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de openbare ruimte. Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt daarom het initiatief om - samen met VPdelta en The Green Village - de WaterStraat te realiseren.

De WaterStraat is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties

Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken zo samen aan praktisch toepasbare oplossingen om overlast en schade door water te beperken en het water te benutten om het comfortniveau in de stad te optimaliseren. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren. Denk aan wegen met waterpasseerbare verhardingen, waterbuffers onder woningen, slimme regentonnen tegen gevels of waterbergingen op daken. Op deze manier draagt de WaterStraat bij aan de versnelde acceptatie en opschaling van dit soort innovatieve producten naar onze leefomgeving. En maken ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders gezamenlijk de stad gereed voor de toekomst.

De proeftuin is een bezoekersplek voor professionals en wijkbewoners en ligt op de The Green Village, een terrein van de Technische Universiteit Delft.

Deel deze pagina