Tiny Houses

Tiny Houses in Schieoevers

Tiny Houses in Schieoevers

Wat gaat er gebeuren?

Op een braakliggend kavel aan de Vulcanusweg, onderdeel van bedrijventerrein Schieoevers, maakt de gemeente een klein tiny house dorp mogelijk. Voor een periode van vijf tot tien jaar mogen maximaal 60 tiny houses geplaatst worden. Deze locatie leent zich goed voor een tijdelijk project omdat het gebied Schieoevers Noord de komende jaren verandert in een plek waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. In tegenstelling tot de meeste locaties voor tiny houses hebben we het hier over een stedelijke omgeving.

Wat is een tiny house?

Een tiny house is een klein huisje van ongeveer 30 m² grondoppervlak. In een tiny house wordt voltijd gewoond. Het is dus geen vakantiehuisje of hotelkamer. Door de kleine oppervlakte is deze woonvorm relatief duurzaam. Daarnaast worden veel tiny houses duurzaam ontworpen om de woonlasten zo laag mogelijk te houden.

Bouwen en bewonen

De gemeente gaat niet zelf de tiny houses opzetten en faciliteert slechts de mogelijkheid.  Initiatiefnemers zullen (gezamenlijk) veel moeten regelen om op het kavel te kunnen wonen. Zoals het organiseren van nutsvoorzieningen maar ook de eigen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan het Bouwbesluit.

Experiment

Een van de eisen waar de tiny houses aan moeten voldoen is een experimenteel karakter. Dit kan betrekking hebben op het ontwerp en bijvoorbeeld duurzame innovaties maar ook op het sociale karakter. Ook is er ruimte op het kavel voor het toepassen van nieuwe technieken die bijvoorbeeld op de TU zijn bedacht en “in het echt” moeten worden toegepast. Door de schaal en tijdelijkheid van de tiny houses leent het project zich zeer goed als proeftuin.

Planning

Er is erg veel animo voor deelname aan dit project. Meer dan 200 personen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het plaatsen van een tiny house. Het is de ambitie om in het najaar van 2018 de bewoners te selecteren. In het voorjaar van 2019 zullen de eerste huisjes worden geplaatst.

Deel deze pagina